กัญชง กัญชา คำ 2 คำ ที่เขียนคล้ายกัน อ่านคล้ายกัน คุณเคยสงสัยกันหรือไม่ว่า กัญชงกับกัญชาต่างกันยังไง กัญชงกับกัญชา แท้จริงแล้วเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร มองผ่าน ๆ ทำไมหน้าตาถึงได้คล้ายกันจนแยกไม่ออกแล้วตามความคิดของคุณ คุณคิดว่าพืชทั้ง 2 ชนิดนี้เป็นยาเสพติด หรือพืชสมุนไพรไปไขความกระจ่างกับบทความนี้กันเลย

กัญชงกับกัญชาต่างกันยังไงต่างกันยังไง

กัญชงกับกัญชาต่างกันยังไง มาทำความรู้จักพืชทั้ง 2 ชนิดกัน

กัญชงกับกัญชาต่างกันยังไง คือ กัญชา (Marijuana) และกัญชง (Hemp) พืชทั้งสองชนิดเป็นพืชล้มลุกที่มีถิ่นกำเนิดเดียวกันในวงศ์ Cannabaceae ที่อยู่ในตระกูล Cannabis เหมือนกัน ต่างกันที่สายพันธุ์ย่อยจึงทำให้กัญชงและกัญชามี ลักษณะที่คล้ายกัน โดยจะแตกต่างกันในด้านลักษณะทางกายภาพ และปริมาณสารสำคัญ

เจาะลึกเรื่องพืช กัญชง 

พืชกัญชง เป็นพืชตระกูลเดียวกันกับกัญชาแต่เป็นสายพันธุ์ย่อย โดยกัญชงมีชื่อภาษาอังกฤษว่า เฮมพ์ (Hemp) ส่วนชื่อทางวิทยาศาสตร์ของกัญชง คือ Cannabis sativa L.subsp. sativa ทั้งในกัญชงยังมีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล หรือที่เราเรียกว่าสาร THC หรือสารที่มีฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่ทำให้มึนเมา ไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อน้ำหนักแห้ง ซึ่งน้อยกว่ากัญชามาก ส่งผลให้ผู้เสพกัญชงมีอาการมึนเมาหรือหลอนประสาทน้อยกว่านั่นเอง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ของ พืชกัญชง

ลักษณะของกัญชง คือ จะเป็นต้นสูงเรียว มีใบเรียวเป็นแฉกมีประมาณ 7-11 แฉก ต่อ 1 ใบ ขอบใบเหมือนใบเลื่อย ปลายใบเรียวแหลม ก้านใบยาวประมาณ 7 เซนติเมตร ลำต้นสูงเรียวมากกว่า 2 เมตร และมีสีเขียวอ่อน ขณะเดียวกันกัญชงจะออกดอกตามซอกใบ ปลายยอดของดอกเป็นช่อมีสีขาวขนาดเล็ก มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4 มิลลิเมตรเท่านั้น ส่วนผลกัญชงมีลักษณะเป็นรูปไข่กลมรี ผิวเรียบมันมีลายสีน้ำตาล ผลเป็นเมล็ดแห้งสีเทา

สรรพคุณของพืชกัญชง

ในส่วนของสรรพคุณ พืชกัญชง หลายคนอาจรู้อยู่แล้วว่า ภายในกัญชงมีสารสำคัญอยู่ 2 ตัว คือ สาร THC และสาร CBD อยู่ในปริมาณน้อย เมื่อนำมาทำเป็นสารสกัดที่มี CBD เป็นส่วนประกอบหลัก และมี THC ไม่เกิน 0.2% คุณจะได้ยา กัญชง สรรพคุณ ที่น่าสนใจ เช่น

 • ช่วยผ่อนคลาย เพิ่มความสดชื่น
 • ช่วยแก้ปัญหานอนไม่หลับหรือมีภาวะหลับยาก
 • ลดอาการปวดศีรษะ หรือปวดไมเกรน
 • บำรุงโลหิต
 • ช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจ เนื่องจากเมล็ดกัญชงมีกรดไขมันดีอย่างโอเมก้า 3 และโอเมก้า 6
 • ลดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ในผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัด
 • ต้านการอักเสบ เชื้อจุลชีพและเชื้อรา
 • ช่วยรักษาโรคทางด้านประสาทต่าง ๆ
 • กระตุ้นความอยากอาหาร ฯลฯ
กัญชงกับกัญชาต่างกันยังไงต่างกันยังไง

เจาะลึกเรื่องพืช กัญชา

พืชกัญชา เป็นพืชให้ดอกอยู่ในตระกูล Cannabaceae ต้นก าเนิดอยู่แถบเอเชียกลาง และกระจายปลูกใน หลายๆ ส่วนของโลก กัญชา เรียกกันโดยทั่วไปว่า cannabis, Marijuana, Ganja หรือบางครั้งก็เรียกว่า Indian Hemp กัญชามีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa L. subsp. indica กัญชา เป็นพืชที่มีต้นตัวผู้ และต้นตัวเมีย แยกกัน (dioecious plant) พืชกัญชามีสารส าคัญคือ สารแคนนาบินอยด์(cannabinoids) มากกว่า 100 ตัว โดย มีสารเตตร้าไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol-THC) เป็นสารสำคัญ ซึ่งให้ผลที่ทำให้เกิดการกระตุ้น ประสาท ปริมาณสาร THC มีมากหรือน้อยและผลการกระตุ้นประสาทของพืชกัญชาขึ้นกับสภาพแวดล้อมของพื้น ทีที่ปลูก สายพันธุ์ วิธีการปลูกและส่วนของต้นกัญชาที่น ามาใช้ ทั้งนี้ส่วนของต้นกัญชาที่มีสารดังกล่าวมากที่สุด คือ ช่อดอก (flower heads) และใบ (leaves)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ของ พืชกัญชา 

กัญชา เป็นพืชล้มลุกมีอายุเพียงปีเดียว มีลักษณะสำคัญ ดังนี้ 

 1. ราก จะเป็นระบบรากแก้ว มีรากแขนงจำนวนมาก 
 2. ใบ จะเป็นใบเดี่ยว รูปฝ่ามือ แผ่นใบแยกเป็น 5-7 แฉก ขอบใบเป็นฟันเลื่อยและเว้าลึกจนถึงโคนใบ ปลายใบ เรียวแหลม ผิวด้านบนใบมีสีเข้มกว่าด้านล่าง ก้านใบยาว 2-7 ซม. เมื่อมีการสร้างดอกจำนวนแฉกของใบจะลดลง ตามลำดับ เหลือเพียง 1-3 แฉก เท่านั้น 
 3. ลำต้น พืชกัญชาจะมีลำต้นตั้งตรง สีเขียว สูงประมาณ 1-6 เมตร มีลักษณะอวบน้ำเมื่อเป็นต้นกล้า เริ่มมีการสร้าง เนื้อไม้เมื่อเจริญได้ 2-3 สัปดาห์ การเจริญเติบโตของต้นจะช้าในช่วง 6 สัปดาห์แรก หลังจากนั้นจะเพิ่มความสูง อย่างรวดเร็ว จนมีความสูงเฉลี่ยคงที่ คือ ประมาณ 300 ซม. เนื่องจากมีการออกดอก เปลือกของลำต้นสามารถ ลอกออกเพื่อใช้ประโยชน์จากเส้นใย โดยเปลือกนอก ให้เส้นใยที่ยาว เหนียว แต่ค่อนข้าง หยาบ ส่วนเปลือกในที่ติดกับเนื้อไม้ ให้เส้นใยที่ละเอียดกว่าแต่สั้นกว่า 
 4. ดอกกัญชา จะมีดอก 2 ชนิด คือ ชนิดที่มีดอกเพศผู้และเพศเมียอยู่ในต้นเดียวกัน และชนิดดอกเพศผู้ และเพศเมียแยกกันอยู่คนละต้น ในประเทศไทยพบว่าพืชกัญชามีดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่ต่างต้นกัน ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบและปลายยอด โดยปกติพืชกัญชาจะมีการติดดอกและเมล็ดในช่วง 90-120 วัน ดอกเพศผู้ ช่อดอกเพศผู้เป็นแบบ panicle ประกอบไปด้วยกลีบเลี้ยง 5 กลีบ แยกกันเป็นอิสระมีสีเขียว อมเหลือง พบเกสรเพศผู้ 5 อัน ระยะเวลาการบานประมาณ 2 เดือน ส่วนดอกเพศเมีย เกิดตามซอกใบและปลายยอด ในบริเวณช่อดอกจะอัดตัวกันแน่น ช่อดอกเป็นแบบ spike ประกอบด้วยกลีบเลี้ยงสีเขียวเข้มห่อหุ้มรังไข่ไว้ ภายในมี stigma 2 อัน สีน้ำตาลแดง อายุของดอกค่อนข้างสั้น ประมาณ 3-4 สัปดาห์ก็จะติดผล 
 5. เมล็ด เมล็ดของกัญชาจะพัฒนาได้อย่างรวดเร็วภายใน 2-3 สัปดาห์หลังออกดอก เป็นเมล็ดเดี่ยว รูปไข่ป้อมผิวเรียบ เป็นมันมีลายประดับสีน้ าตาล เมื่อแห้งมีสีเทา ขนาดประมาณ 3-4 มม. มีน้ าหนักเฉลี่ย 8-24 กรัมต่อเมล็ด 1000 เมล็ด ภายในเมล็ดมีอาหารสะสมพวกแป้งและไขมันอัดแน่น โดยมีน้ำมันถึง 29-34% มีไขมันชนิดไม่อิ่มตัว สูง ประกอบด้วย linoleic acid(C18:2) ร้อยละ 54-60 linolenic acid (C18:3) ร้อยละ 15-20 และ oleic acid (C18:1) ร้อยละ 11-13 

พืชกัญชา สามารถสร้างสารสำคัญที่มีลักษณะเฉพาะ เรียกว่า cannabinoids ซึ่งสารหลายชนิดในกลุ่มนี้มี ฤทธิ์ต่อระบบประสาท สารในกลุ่ม cannabinoids terpenes และ volatile compounds อื่นๆ ถูกขับออกมา โดย grandular trichomes ในรูปสารเหนียว เรียกว่า เรซิน ซึ่งมีมากที่สุดในช่อดอกตัวเมีย สารในกลุ่ม terpenes ไม่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทแต่ท าให้เกิดกลิ่นเฉพาะ 

สรรพคุณของ กัญชา

        กัญชา ชื่อพืชคุ้นหูที่ถูกระบุในฐานะยาเสพติดมาอย่างยาวนาน แต่เมื่อไม่นานมานี้กัญชาก็ได้ถูกยอมรับอนุญาตให้สามารถนำมาใช้เพื่อการรักษา และเพื่อความผ่อนคลายได้โดยยังอยู่ภายใต้การควบคุมตามกฎหมายเพื่อให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และไม่ก่อให้เกิดภาวะที่ประชาชนจะเสพติดจนเป็นอันตรายต่อร่างกาย และจิตใจได้ จึงไม่น่าแปลกใจที่จะมีทั้งร้านอาหาร คาเฟ่ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ทยอยออกสินค้าใหม่ออกมาเพื่อเอาใจ ‘สายเขียว’ ให้ได้เปิดประสบการณ์พืชทางเลือกใหม่กันมากขึ้น สรรพคุณกัญชานั้นจะมีอะไรที่น่าสนใจ และมีผลิตภัณฑ์อะไรในท้องตลาดที่เอาสรรพคุณของกัญชามาใช้ประโยชน์กันบ้าง

 1. ช่วยให้ผ่อนคลาย ในกัญชามีสาร Tetrahydrocannabinol เป็นสารที่ออกฤทธิ์ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายได้มากขึ้น อีกทั้งสารดังกล่าวยังมีฤทธิ์ช่วยให้นอนหลับได้ง่ายและนานขึ้นด้วย จึงทำให้ประโยชน์ของกัญชาสามารถช่วยผ่อนคลายความเครียดได้
 2. ช่วยให้เจริญอาหาร นอกจาก สาร Tetrahydrocannabinol จะทำให้รู้สึกผ่อนคลายแล้ว สารดังกล่าวยังทำให้กัญชามีสรรพคุณช่วยให้เจริญอาหารได้อีกด้วย โดยการใช้สารชนิดนี้จะถูกนำไปผสมกับสาร Dronabinol เพื่อใช้กระตุ้นให้รู้สึกอยากอาหารมากขึ้นในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาโดยใช้วิธีเคมีบำบัด และผู้ป่วยโรคเอดส์ พบว่าการใช้สรรพคุณกัญชาที่ได้นี้ช่วยให้กระตุ้นการอยากอาหารได้มากขึ้น
 3. ต้านอาการซึมเศร้า ในกัญชาจะมีสารชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า Cannabinoids ที่ออกฤทธิ์ช่วยปรับสมดุลร่างกาย ทำให้กัญชามีสรรพคุณช่วยต้านอาการซึมเศร้าได้โดยเฉพาะอาการซึมเศร้าในผู้สูงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับฮอร์โมน นอกจากนี้สรรพคุณของกัญชายังช่วยปรับความกระวนกระวายใจให้น้อยลง ปรับให้จิตใจสงบนิ่งได้มากขึ้น ช่วยให้ลดการแสดงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวทางอารมณ์ได้มากขึ้นถ้าหากใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเท่านั้น
 4. ช่วยคลายกล้ามเนื้อ ประโยชน์ของกัญชานอกจากช่วยเจริญอาหาร ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย และต้านอาการซึมเศร้าและ สรรพคุณของกัญชายังสามารถช่วยคลายกล้ามเนื้อ และบรรเทาอาการปวดได้อีกด้วย สารในกัญชาทั้ง Tetrahydrocannabinol และ Cannabinoids นั้นมีส่วนช่วยบรรเทาอาการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบาดเจ็บกล้ามเนื้อทั้งการผ่อนคลายเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ บรรเทาอาการปวดเฉียบพลันในกล้ามเนื้อ และการลดอาการอักเสบ

สิ่ง

สิ่งที่ทำให้ กัญชงกับกัญชาต่างกัน ยังไง 

 1. กัญชงกับกัญชาต่างกันยังไง พืชตระกูลเดียวกัน แต่คนละสายพันธุ์

กัญชา (Marijuana) และกัญชง (Hemp) พืชทั้งสองชนิดเป็นพืชล้มลุกที่มีถิ่นกำเนิดเดียวกันในวงศ์ Cannabaceae ที่อยู่ในตระกูล Cannabis เหมือนกัน ต่างกันที่สายพันธุ์ย่อยจึงทำให้กัญชงและกัญชามี ลักษณะที่คล้ายกัน โดยจะแตกต่างกันในด้านลักษณะทางกายภาพ และปริมาณสารสำคัญ

 1. กัญชงและกัญชา เป็นหรือไม่เป็นสารเสพติด ?

กัญชงถูกจัดให้เป็นพืชที่อยู่ในบัญชียาเสพติดประเภทที่ 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 เนื่องจากกัญชงเป็นพืชสายพันธุ์ย่อยของกัญชาที่มีสารเสพติดออกฤทธิ์สำคัญที่ชื่อว่า THC (Tetrahydrocannabinol) แต่ในปัจจุบันกัญชาและกัญชงถูกปลดล็อคจากกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ออก

ประกาศกฎกระทรวงเรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563 ให้บางส่วนของต้นกัญชง

บางส่วนของต้นกัญชา สารสกัดที่มี CBD (Cannabidiol) เป็นส่วนประกอบและต้องมีสาร THC ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก ไม่จัดว่าเป็นยาเสพติด ยกเว้นช่อดอกกัญชง ช่อดอกกัญชา และเมล็ดกัญชาที่ยังคงจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 อยู่จบกันไปแล้ว สำหรับการหาคำตอบว่า กัญชงกับกัญชาต่างกันยังไง ท้ายที่สุดแล้ว แม้ว่าวันนี้การมี กัญชง และกัญชา ไว้ในครอบครองจะไม่ผิดกฎหมาย แต่หากมีสารสกัดจากที่มีปริมาณสาร THC เกินกว่า 0.2% โดยไม่มีใบอนุญาต ไม่มีใบสั่งแพทย์ ทั้งยังไม่ผ่านการรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถือว่าการกระทำดังกล่าวยังมีความผิด ดังนั้นใครที่มีความประสงค์ใช้ประโยชน์ของกัญชงในการดูแลสุขภาพของตนเองหรือเพื่อสร้างรายได้ ควรดำเนินการจดแจ้งการปลูกและใช้กัญชงให้เรียบร้อยเสียก่อน นอกจากนี้ขอให้พึงระวังไว้ว่า ภายในกัญชงมีสารเสพติดที่อาจทำลายสุขภาพได้ จึงต้องใช้พืชสมุนไพรชนิดนี้ด้วยความระมัดระวังหรือเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์