น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า cbd (Cannabinoids หรือ แคนนาบินอยด์) เป็นกลุ่มสารที่สกัดได้จากพืช กัญชา ในตระกูล Cannabis โดยมีมากกว่า 200 ชนิด ที่ถูกค้นพบไปแล้ว และคาดกันว่าจะมีถึง 400 กว่าชนิดด้วยกัน ที่มนุษย์เรายังศึกษาไม่ได้ นักวิทยาศาสตร์ และนักพฤษศาสตร์ และวงการแพทย์ ต่างพยายามศึกษาค้นคว้าวิจัยสารในกลุ่มนร่ ในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมานี้ แต่ก็ยังไม่สามารถเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง เนื่องจากความหลากหลายของชนิดสารที่ทยอยพบมากขึ้นเรื่อยๆ การออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา การทำงานเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกัน ทั้งในกลุ่มเดียวกันและต่างกลุ่ม ตัวอย่างเช่น Terpenes เป็นต้น ทำให้ยิ่งประหลาดใจกับกลไกการทำงานอันซับซ้อน โดยเฉพาะเวลาไปจับกับตัวรับ CB1R ( CB1 Receptor ) และ CB2R ( CB2 Receptor )

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า cbd  สารเคมีและองค์ประกอบ จาก ต้นกัญชา

กัญชาก็เหมือนกับพืชชนิดอื่นๆ ที่มีสารประกอบทางเคมีหลายร้อยชนิด และยังแบ่งออกเป้นหลายประเภท บางคนอาจจะแบ่งประเภทออกเป็น  indica sativa หรือ ruderallis แต่ทั้งหมดต่างเป้นพืชชนิดเดียวกัน นั้นคือ Cannabis sativa L. ซึ่งเป็นพืชในวงศ์ Cannabaceae ผู้คนมากมายคุ้นเคยกับกัญชาในชื่อกัญชง พืชอีกชนิดหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกัญชา คือ Humulus lupulus L. หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อว่า ฮ็อพ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเบียร์ 

กล่าวกันว่า กัญชามีต้นกำเนิดในพื้นที่แห้งแล้งของภูมิภาคเอเชียกลาง (ที่ราบยูเรเซีย) โดยมีแนวโน้มว่าจะเป็นพื้นที่บริเวณฮินดูกูช แนวเขา 800 กิโลเมตร ที่ทอดยาวระหว่างชายแดนปากีสถาน และอัฟกานิสถานแห่งนี้ เป็นสถานที่สำคัญของเส้นทางสายไหมอันเก่าแก่ ซึ่งเป็นเครือข่ายเส้นทางการค้าซึ่งเชื่อมต่อทั่วยูเรเซีย เส้นทางการค้าทางบกและทางทะเลได้ช่วยขนย้ายสินค้ามากมายรวมถึงกัญชาในรูปแบบต่างๆ เช่น ใบกัญชา เมล็ดที่มีน้ำมัน สำหรับ สายเขียวน้ำยากัญชา ของมึนเมา และ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า cbd ไปปทางตะวันออกจนถึงคาบสมุทรเกาหลีและทางตะวันตกไปจนถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ในปัจจุบับ พบว่าการปลูกกัญชามีอยุ่ทั่วทุกมุมโลก ยกเว้นในพื้นที่ป่าฝนเขตร้อน ที่มีอากาศชื้น

ต้นกัญชา แบ่งออกเป็ต้นเพศผู้และต้นเพศเมีย  ซึ่งแต่ละประเภทจะมีลักษณะการออกดอกที่แตกต่างกัน ต้นกัญชาเป็นพืชปีเดียว โดยทั่วไปต้นกัญชาจะสูงราว 2 ถึง 3 เมตร (7 ถึง 10 ฟุต) และหลังจาก ออกดอกแล้วจะหยุดการเจริญเติบโตทางลำต้น หลังจากต้นเพศเมียได้รับการผสมพันธุ์ เมล็ดจะสุกและต้นจะตายไป

สาร Cannabinoids ( สารแคนนาบินอยด์ ) ใน น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า cbd คืออะไร ??

สารแคนนาบินอยด์ สารประกอบทางเคมีมากกว่า 500 ชนิดถูกผลิตจากต้นกัญชา ในจำนวน เหล่านั้นมีสารประกอบทางเคมีอย่างน้อย 100 ชนิดที่มีอยู่ในต้นกัญชา เท่านั้น ซึ่งก็คือสารแคนนาบินอยด์ สารแคนนาบินอยด์ที่ได้จากพืช มีชื่อเรียกว่า สารไฟโตแคนนาบินอยด์ สารไฟโตแคนนาบินอยด์หลัก และเป็นชนิดทีรู้จักมากที่สุด คือ เดลต้า 9 เตตร้าไฮโดรแคนนาบินอยด์ (THC) และแคนนาบิไดออล (CBD) THC เป็นสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ขณะที่ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า CBD  ไม่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท (นั่นคือสารนี้ จะไม่ ปรับเปลี่ยนการรับรู้และความรู้สึกตัว)

สารแคนนาบินอยด์เป็นสารเคมีที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ ความเข้มข้น ของสารแคนนาบินอยด์แตกต่างกันไปตามส่วนของพืช (ยกเว้นเมล็ด และราก) โดยพบความเข้มข้นของสารสูงสุดในดอกเพศเมียที่ยังไม่ได้ผสมพันธุ์

ฤทธิ์ทางชีวภาพส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับสารแคนนาบินอยด์หลัก ได้แก่ THC และ CBD แม้ว่า THC และ CBD จะออกฤทธิ์แตกต่างกัน แต่ ก็เริ่มเห็นได้ชัดว่าสารแคนนาบินอยด์หลายชนิ ดและองค์ประกอบ อื่ น ๆ ของต้นกัญชาอาจเกี่ ยวข้องกับผลด้านการบำบัดโรคมากมาย ของพืชชนิดนี้ สารแคนนาบินอยด์เหล่านั้นรวมถึง Cannabinoids Tetrahydrocannabivarin (THCV) Cannabichromene (CBC) และ Cannabigerol (CBG) ซึ่งเชื่อว่าสารแคนนาบินอยด์เหล่านี้ สามารถช่วยบรรเทาหรือเพิ่มผลทางชีวภาพได้บางส่วนเมื่อบริโภคเพื่อการบำบัดโรค ผลที่ได้รับอาจเกิดจากสารเหล่านั้นทำงานเองหรือทำงานร่วมกับ THC และ CBD

การงานของ CB1R และ CB2R จาก Cannabinoids ใน น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า cbd

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า CBD  เป็นสารเคมีที่จะไปจับกับ Cannabinoid Receptor ที่มีทั้ง CB1R และ CB2R ในร่างกาย และไปกระตุ้นระบบต่างๆ ทั่วร่างกาย ที่เรียกกันว่า Endocannabinoid System (ECS) ทำให้เกิดสภาวะสมดุลย์ของร่างกายทั้งหมด ทำให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้น รวมทั้งไปควบคุมการทำงานของกระบวนการต่างๆ ของร่างกาย ทั้งอารมณ์ ความจำ ความอยากอาหาร ความเจ็บปวด และระบบภูมิต้านทานของร่างกาย โดยแบ่งสารในกลุ่มนี้ออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ

 • Phytocannabinoids ที่พบได้ในพืชตระกูล Cannabis เท่านั้น ปัจจุบันค้นพบแล้วกว่า 200 ชนิดด้วยกัน ซึ่งสารในกลุ่มนี้ที่รู้จักกันดีก็คือ THC , CBD และ Cannabinol ( CBN ) สารแต่ละตัวในกลุ่มนี้จะส่งผลต่อร่ายกายมนุษย์แตกต่างกัน และที่มีการพูดถึงกันมากในทางวิชาการก็คือ การทำงานร่วมกันของสารที่อยู่ในพืชพวกนี้ ที่สำคัญคือ ปฏิกิริยาระหว่าง Phytocannabinoid-terpenoid ที่จะออกฤทธิ์เสริมกันในการลดอาการปวด อักเสบ อาการหดหู่ เครียดกังวล อาการชัก ต้านมะเร็งและต้านการติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • Endocannabinoids ที่ร่างกายมนุษย์สร้างได้เอง แต่มีปริมาณน้อยมาก ร่างกายมนุษย์จะสร้างสารชนิดนี้ขึ้นมาได้เอง เราเรียกกันว่า endocannabinoids ซึ่งสารนี้จะควบคุมกลไกสำคัญต่างๆ ภายในร่างกาย เช่น อาการปวด อารมณ์ การนอน และภูมิต้านทาน จากการศึกษาวิจัยของ Franjo Grotenhermen พบว่า endocannabinoids จะถูกสร้างและปล่อยออกมาในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น และถ้าการสร้างออกมาไม่เพียงพอ ก็จะมีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายได้ ณ จุดนี้เองที่ Phytocannabonoids จะช่วยเข้ามาเติมช่องว่างตัวนี้ได้ โดยเข้าไปทำงานทดแทนได้ ในปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์ค้นพบ endocannabinoids เพียง 5 ตัวเท่านั้นคือ
 1. Anandamide (N-arachidonyl Ethanolamide, AEA)
 2. 2-Arachidonyl the Glycerol (2-AG)
 3. Ether 2- Arachidonoylglycerol (Noladin Ether)
 4. the O-Arachidonoyl Ethanolamine (virodhamina)
 5. N-Arachidonoyl-Dopamine (NADA)
 • Synthetic Cannabinoids ที่สังเคราะห์ขึ้นมาในห้องแลบ จากการศึกษาและวิจัยโครงสร้างทางเคมีของ Cannabinoids ชนิดต่างๆ ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถสังเคราะห์สาร Cannabinoids ขึ้นได้ในห้องแลบ ตัวอย่าง เช่น Nabilone และ Nabotate ซึ่งช่วยในด้านการรักษาได้ดีในปัจจุบัน Cannabinoid ที่สังเคราะห์ขึ้นมามีหลายตัวดังนี้
 1. CP-55940 สังเคราะห์ขึ้นมาในปี 1974 ออกฤทธิ์ได้แรงกว่า THC หลายเท่า
 2. Dimethylheptylpyran
 3. 11-hydroxy is’ 8 -THC-DMH หรือ HU-210 เป็น Cannabinoid ที่สังเคราะห์ขึ้นมาและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งแรงกว่า THC ถึง 100 เท่า
 4. SR144528 เป็น CB2 receptor antagonists
 5. WIN 55,212-2
 6. JWH-133 เป็น selective CB2 receptor agonist.
 7. Levonantradol (Nantrodolum) ช่วยเรื่องแก้ปวดและแก้อาเจียน แต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้ในทางการแพทย์

CB1 , CB2 คืออะไร  มีหน้าที่อย่างไร 

CB1 นั้นจะพบอยู่ในสมองและไขสันหลัง ปอด เส้นเลือด กล้ามเนื้อ ทางเดินอาหาร ไขมัน และอวัยวะเพศ การจับของ endocannabinoid ที่ CB1 receptor ในระบบประสาทส่วนกลางจะมีบทบาทต่อการควบคุมการกินอาหาร ความอิ่ม ความเจ็บปวด ความจำ การติดยา และการเคลื่อนไหว นอกจากนี้ การจับของ endocannabinoid ที่ CB1 receptor ที่อวัยวะรอบนอก เช่น ตับ กล้ามเนื้อ ทางเดินอาหาร เนื้อเยื่อไขมัน และ Islets of Langerhans ของตับอ่อน มีบทบาทต่อการควบคุมกระบวนการเมแทบอลิซึมของไขมันและกลูโคส เพื่อรักษาสมดุลของพลังงานในร่างกาย

CB2 พบในอยู่ในเซลล์เกลีย ( Glial cell ) ของสมองซึ่งทํางานร่วมกับเซลล์ประสาท ส่วนอวัยวะที่มีทั้ง CB1 และ CB2 ประกอบด้วย ก้านสมอง ระบบภูมิคุ้มกัน ตับ ไขกระดูก และตับอ่อน การจับของ endocannabinoid ที่ CB2 receptor ในระบบภูมิคุ้มกัน ไม่มีบทบาทควบคุมการกินอาหาร แต่มีผลควบคุมการหลั่ง cytokine ในระบบภูมิคุ้มกัน ระบบ Endocannabinoid ทำการควบคุมระบบต่างๆเหล่านี้ เมื่อร่างกายเกิดอาการผิดปกติ ระบบ endocannabinoid ก็จะพยายามปรับร่างกายสู่การทำงานปกติ หรือร่างกายเสื่อมลงการทำงานเดิมไม่สมบูรณ์ ตัวยา กัญชา ที่มี cannabinoid ก็จะเข้ามาช่วยทำงานเสริมได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากเข้าในระบบของเราได้ทันที

สารแคนนาบินอยด์ ( Cannabinoids ) ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า cbd มีผลยังไงกับร่างกายมนุษย์ ?

สารแคนนาบินอยด์ออกฤทธิ์ ใน น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า CBD  โดยการจับกับตัวรับ CB ที่รับสารนี้โดยเฉพาะ ตัวรับสารแคนนาบินอยด์เป็ นหนึ่งในกลุ่มตัวรับที่จับคู่กับจีโปรตีน ในปัจจุบันพบว่ามีตัวรับสารแคนนาบินอยด์ 2 ชนิด (CB1 และ CB2) ที่ สามารถยืนยันได้ 

ตัวรับ CB1 ส่วนใหญ่พบได้ ในสมองและระบบประสาทส่วนกลาง และ ยังสามารถพบ CB1 ได้ในเนื้อเยื่อและอวัยวะบางส่วน เช่น ปอด ตับ และไต 

ตัวรับ CB2 ส่วนใหญ่พบได้ ในเซลล์บางชนิดของระบบภูมิคุ้มกัน ระบบทางเดินอาหาร และในอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน เช่น ม้าม และต่อมทอนซิล สารไฟโตแคนนาบินอยด์ THC จะกระตุ้นตัวรับ CB1 และ CB2 ซึ่งส่งผลควบคุมต่อกิจกรรมในระบบกายภาพต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบ กับ THC แล้ว CBD ใน น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า CBD จะมีความสามารถในการจับกับตัวรับ CB น้อยกว่า และทำหน้าที่ยับยั้งกิจกรรมของตัวรับเป็นหลัก